STUDIO PROJEKT d.o.o. mlada je i perspektivna firma koje je počela sa radom 2017. godine.  Iako mlada, vođa team-a ima dugogodišnje iskustvo u građevinskom sektoru. Tokom godina upoznao se sa svim aspektima potrebnim za efikasno i produktivno vođenje projekata i rješavanje svim projektnih problema u što kraćem roku.

Zakonske regulative u građevinskom sektoru rapidno se mijenjaju te ukoliko se ne prate promjene, dolazi do velikih problema prilikom projekta gradnje.

STUDIO PROJEKT d.o.o. nudi široku paletu usluga. Prvenstveno je naglasak na vođenju projekata od

same ideje do dobivanja uporabne dozvole. Team je uz klijente u svakom koraku, od izrade projekta, ishođenja dozvola, odabira izvođača i kontrola gradilišta dronom, do završetka projekta i dobivanjem zadnje dozvole.

Osim projekata firma nudi i široku paletu usluga usku vezanu uz građevinski sektor. Svako gradilište može biti osigurano video kamerama koje investitoru mogu omogućiti nadzor i uvid nad gradilištem 24 sata.